021-22350817

کنترل ترس سگ در آخرین چهارشنبه سال یکی از هیجان انگیزترین شبها برای صاحبان و یکی از وحشتناک ترین شبها برای سگ ها است. درحالی که ما در این شب با آتش بازی به استقبال سال جدید می رویم سگ های ما درکی از این شادی ندارند. سگ ها با دیدن مناظر و صداهای این شب بسیارهراسان می شوند.

آمار نشان می دهد از هر پنج قلاده سگ یک سگ دچار ترس و استرس شدید می شود. افراد باید کنترل ترس سگ را بلد باشند. سگی که ترسیده باشد به موجودی غیر قابل پیش بینی تبدیل می گردد. از این رو سگ شما ممکن است به کوچکترین محرک حالتی تهاجمی نشان دهد. همچنین ممکن است بدون کنترل به این سو و آنسو بدود. بیاد داشته باشید هر سگی، زمانی که تحت فشار عصبی قرار گیرد و احساس خطر و تهدید از محیط اطراف پیدا کند رفتاری تهاجمی از خود نشان می دهد. این واکنش کاملا طبیعی است و هیچ ارتباطی به چگونگی تربیت، اشتباهات رفتاری و شناخت شما از رفتار سگتان ندارد. به دلیل شنوایی بالای سگ ها آنها می توانند صدا های آتش بازی را بسیار شدید تر از آنچه که ما دریافت می کنند.

سر و صدا در چهارشنبه سوری برای سگ

حتی اگر منبع صدا کیلومتر ها دورتر از آنها باشد بشنوند. به همین علت چهارشنبه سوری نه تنها برایشان سرگرم کننده نیست بلکه دردناک و همراه با ترس و استرس شدید است. با این حال بعضی از سگ ها هیچ مشکلی با دیدن نور و شنیدن صدا و بوی آتش بازی ندارند. زیرا آنها نسبت به این محرک های محیطی حساسیت زدایی شده اند. مانند سگ های شکار، سگ های نیروهای ویژۀ پلیس چون آنها با صدا و بوی باروت و اسلحه آشنا می شوند و دوره های تربیتی را طی می کنند. با این حال اکثر سگ های خانگی با این موارد آشنایی ندارند. بنابراین چهارشنبه سوری می تواند برای آنها و صاحبانشان تعطیلات پر استرسی محسوب شود. همانطور که قبلا گفته شد، ترس از صداهای بلند در سگ ها کاملا طبیعی است.

 

بیشتر بخوانید : اسم سگ ماده | مناسب ترین نام سگ ماده | متفاوت و زیبا

صداهای محیط بر روی سیستم عصبی سگ

صداها باعث فعالیت سیستم عصبی می شود و این می تواند سبب ایجاد اضطراب یا ترس گردد. فرار و دور شدن از مرکز صدا غریزۀ بقا است. تجربۀ صداهای آتش بازی برای سگ ها متفاوت از دیگر صداهای روزمره و یا صداهای بلند طبیعی مانند رعد و برق است. چون آتش بازی نزدیک به زمین، مرتعش تر، همراه با صداهای انفجارهای ناگهانی، نورهای شدید و بوی سوختگی است. سگ ها از طریق حواس خود جهان اطرافشان را تجربه می کنند. یک جشن معمولی چهارشنبه سوری می تواند برای آنها بسیار طاقت فرسا باشد.

واکنش های رفتاری سگ ها در زمان آتش بازی

سگها در مقابل صداها و نورهای شدید در شب آتش بازی واکنش های متفاوت و رفتارهای غیر طبیعی نشان می دهند. رفتارهایی چون چرخش به دور خود، پارس های متوالی، ناله، زوزه و حتی جیغ. گاهی سگها از هیجان و ترس برای فرار خود را به در و شیشه های بسته می زنند و در بعضی مواقع بی حرکت در گوشه ای پنهان می شوند و دچار بی اختیاریی ادرا می گردند.