021-22350817

هیپ دیسپلیزی یا هیپ دیسپلیزیا سگ یک مساله بسیار مهم در زمینه سگ و مخصوصا نژادی همانند ژرمن شپرد میباشد. به گونه ای که با وجود 50 تحقیق در این زمینه هنوز پاسخ 100 درصدی به این مشکل داده نشده.  طبق آمار (در کشورهای پیشرفته یافته در امر پرورش) از هر پنج ژرمن شپهرد یکی درگیر هیپ دیسپلیزیاست که این امار در ایران به مراتب بیشتر است. (هر چند چنین اماری در ایران اصلا وجود ندارد)

 

 

کاهش مشکل هیپ دیسپلیزیا

برخی نکات ساده میتواند باعث کاهش مشکل هیپ دیسپلیزیا شود که به تعدادی از انها میپردازیم.

هیپ دیسپلیزی

1-همه توله ها با لگن سالم به دنیا میایند و برخلاف تصور عمومی این مشکل در زمان تولد وجود ندارد و همه توله ها بدون مشکل هیپ دیسپلیزیا به دنیا می ایند و مفاصل به صورت غضروفی میباشند و با رشد توله سگ ها و بزرگتر شدن استخوانها این مشکل ایجاد و توسعه میابد مسله اصلی تناسب میان استخوان هاست این مسله از نظر بیومکانیکی بسیار پیچیده است که در این مبحث نمیگنجد و در آینده و در یک مبحث کامل درباره آن توضیح خواهیم داد

 

همچنین این مطلب را نیز بخوانید : کنترل ترس سگ در شب چهارشنبه سوری

 

2-ژنی که باعث مشکل دیسپلازی است مانند یک راز باقی مانده اما مطالعات نشان داده که در برخی خطوط خونی این بیماری شایع تر میباشد این نشان دهنده دخالت عوامل ژنتیکی در هیپ دیسپلیزیاست با این وجود دانشمندانی که به دنبال ژنی که باعث بروز مشکل است به موفقیتی دست نیافته اند.

اما حدس بر این است که یک ژن موثر نیست بلکه مجموعه ای از ژنها در این امر درگیر هستند.مشکل لگن دارای مجموعه موارد ژنتیکی و محطیست که پیشبینی را سختر میکند. ما باید تلاش کنیم تا از استراتژی های مناسب برای جفتگیری استفاده کنیم تا احتمال هیپ دیسپلیزیا کمتر شود. امیدواریم که این مطلب مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.