021-22350817

 بطور طبیعی سگ ماده در 6 ماهگی و بعد از آن هر 6 ماه فحل سگ می شود.
برخی اوقات فحل اول در برخی از آنها در 4 ماهگی و برخی دیگر در 12 ماهگی رخ می دهد.
برخی هر 6 ماه و برخی دیگر هر 5 تا 8 ماه. زمانهای پریود سگ با یکدیگر متفائتند. شما باید آگاه باشید که سگتان چه زمان فحل می شود.
اکثر پرورش دهندگان سگهای ماده خود را از فحل سوم یا در 1.5 تا 2 سالگی  جفت می اندازند. زمانی که آزمایش ژنتیکی آنها کامل شده باشد و دامپزشک بالغ و آماده بودن سگ را تصویب کند.

چه زمانی فحل سگ اتفاق می افتد و سگ باردار می شود 

اگر شما سگ نر دارید ، او زمان را به شما خواهد گفت. بطور طبیعی 12 روز پس شروع خونریزی ، وقتی که خونریزی کم و رنگ آن صورتی شد. سگ نر خواهد فهیمد ، او مرتباً سگ ماده را می لیسد و بررسی می کند که پریود سگ اتفاق افتاده است
توله سگها 63 روز بعد از تخمگذاری بدنیا می آیند ( نه اینکه 63 روز بعد از جفتگیری ، سگ نر می تواند ماده را چند روز قبل یا چند روز بعد از تخمگذاری باردار کند).

همچنین بخوانید: اسم سگ ماده | مناسب ترین نام سگ ماده | متفاوت و زیبا

اسپرم تازه می تواند تا 5 روز زنده باشد (حداکثر تا 7 روز). اسپرم سرد شده می تواند 12 (حداکثر 24) ساعت بعد از داخل شدن زنده بماند. اسپرم یخ زده می تواند 2 ساعت بعد از داخل شدن زنده بماند.
تخمدانها 5 روز بیشتر زنده نمی باشند.  اما در روز اول آنها رشد کافی پیدا نکرده اند و نمی توانند باردار شوند ، در روز 3 آنها رشد کافی کرده اند و بهترین زمان برای باردار کردن سگ می باشد. در روز 4 تخمدانها هنوز رشد یافته اند. در روز 5 می میرتد.

 

همچنین بخوانید : معرفی کامل سگ نژاد افغان هاند + عکس